Zarządzanie aktywami na giełdach w Ameryce Północnej i Europie

Sygnały handlowe na rynkach globalnych

Informacje zwrotne

Jest to wynik naszej współpracy z wiodącym rosyjskim holdingiem FINAM. Korzystając z naszych strategii, zarządzamy kapitałem naszych klientów, inwestując w akcje czołowych spółek amerykańskich i globalnych, które są notowane na największych giełdach świata - NYSE (słynna Wall Street), NASDAQ, BATS i inne.

Szereg rozwiązań do zarządzania aktywami dla osób zamożnych, które chcą inwestować swoje środki na globalnych rynkach finansowych.

FINAM

Niezawodność
Powierzacie swoje fundusze profesjonalnym menedżerom i  inżynierom finansowym z długoletnim doświadczeniem w pracy na rynkach finansowych.

Możliwości
Otrzymujecie profesjonalną wiedzę, jak również możliwości (strategie, transakcje i instrumenty) zazwyczaj dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych.

Cele i strategie
Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny  wybieracie jedną z naszych sugerowanych strategii zarządzania. W tym samym czasie dokładnie wiesz, w jaki sposób będą zarządzane Twoje aktywami.

Kontrola
Kontrolujecie zmiany w swoim portfelu inwestycyjnym. My przedstawiamy wam oficjalne raporty finansowe wyników zarządzania.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie menedżerów zależy bezpośrednio od  osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych i od Twoich dochodów.

Zarządzanie aktywami— to sztuka, która wymaga dużo czasu i wytrwałości, nie wszyscy inwestorzy są gotowi doskonalić swoje umiejętności zarządzania kapitałem na przestrzeni lat. Jeśli zamierzasz skorzystać z możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych, ale nie możesz zarządzać własnym portfelem - wykorzystaj wyjątkową okazję do przeniesienia środków by zarządzane były przez profesjonalnych liderów rynku.


Korzyści z usługi:

Suma minimalna

$80 000


Zarządzanie aktywami

Opłata za zarządzanie jest naliczana na podstawie wzrostu NAV:

jeśli kwota na koncie klienta jest mniejsza niż USD 100 000 – 25%

jeśli kwota na koncie klienta jest większa niż USD 100 000  – 20%

Prowizja maklerska  – 1,2 centa za   akcję / USD 2,75 min. za transakcję plus opłaty giełdowe i systemy transakcyjne.

Zarządzanie aktywami na giełdzie jest procesem niezwykle złożonym i wymaga pewnego poziomu wiedzy i praktycznego doświadczenia, które można uzyskać wyłącznie uczestnicząc w handlu. Wszystko to wymaga nie tylko inwestycji, ale także dużo czasu, który nie każdy inwestor może przeznaczyć – konto zarządzania aktywami z Just2Trade pozwala na najefektywniejsze rozwiązanie tego problemu.

Jak to działa

Korzystając z tej usługi, prawie całkowicie przenosisz prawa do zawierania transakcji na doświadczonych specjalistów, którzy sami wybiorą najbardziej dochodowe transakcje, opracują jedną lub kilka strategii, przeprowadzą profesjonaln ekspertyzę i ocenią skuteczność podjętych decyzji. W tym przypadku podjęcie kluczowych decyzji (na przykład wybór konkretnej strategii z proponowanej listy) i zmiana portfela inwestycyjnego należą do Ciebie.

Broker zapewnia konto zarządzania aktywami. W przypadku Just2Trade przenosisz możliwość pracy z aktywami nie tylko na doświadczonych traderów, ale na prawdziwych profesjonalnych menedżerów i inżynierów finansowych, którzy pracują na giełdach światowych od wielu lat. Jednocześnie wyniki całej pracy i skuteczność podejmowanych decyzji są rejestrowane w oficjalnych raportach.

W ten sposób obie strony są zainteresowane osiągnięciem wyznaczonych celów, ponieważ wynagrodzenie menedżerów finansowych zależy bezpośrednio od realizacji ustalonych planów i ogólnego poziomu uzyskanego dochodu.

Zwycięska strategia

Oddając konto naszym specjalistom, możesz być pewien, że Twoje fundusze naprawdę pracują. Możemy je wykorzystać do inwestowania w aktywa na innych wiodących giełdach na świecie, w tym w amerykańskie NYSE i NASDAQ. Wszystkie transakcje przeprowadzane są w obcej walucie. Oferujemy również zarządzanie aktywami na rynku Forex, jeśli jest taka potrzeba.

Jak korzystać

Otwórz pojedyncze konto z certyfikowanym brokerem europejskim Just2Trade, aby uzyskać dostęp do globalnych giełd. Zrób to bezpośrednio na stronie, uzupełnij je minimalną kwotą i złóż wniosek o zarządzanie aktywami.

Od tego momentu fundusze pod okiem naszych specjalistów zaczną pracować dla Ciebie, bez konieczności stałego ich kontrolowania, monitorowania sytuacji na giełdzie i poszukiwania najbardziej dochodowych transakcji. Korzystając ze wsparcia naszych inżynierów finansowych, możesz pomnożyć swoje inwestycje nawet bez doświadczenia w handlu na giełdzie.