Blog

Powrót
10.04.2020
Jak zainstalować i rozpocząć pracę w MetaTrader 4 lub MetaTrader 5

MetaTader 4/5 to jedna z najpotężniejszych, popularnych i wygodnych platform do handlu na światowych giełdach. Są one dostępne w wersjach dla wszystkich głównych systemów operacyjnych: Windows, MacOS, Android, iOS, a także jako serwis internetowy.

Wersje platform różnią się nieco funkcjonalnością, ale proces instalacji jest prawie identyczny. Jako przykład rozważymy zainstalowanie MetaTrader 5 w systemie Windows. Proces składa się z 2 niezależnych kroków.

Otwarcie rachunku maklerskiego

Posiadanie konta maklerskiego (handlowego) jest warunkiem handlu na MT4 / MT5. Alternatywnie możesz użyć konta demo, które pozwoli Ci zapoznać się z aktualnymi ofertami i sytuacją na rynkach, a także przeprowadzić wirtualne operacje. Do prawdziwego handlu odpowiedni jest tylko rachunek handlowy.

Tutaj możesz wybrać i otworzyć odpowiednie konto (w tym wersję demonstracyjną) dla wybranej wersji platformy.

Instalacja programu

Po otwarciu konta i otrzymaniu loginu i hasła do autoryzacji pobierz plik instalacyjny MetaTrader 4 lub MetaTrader 5.

Uruchom pobrany plik exe. Program instalacyjny jest wykonany w formie instalatora internetowego, co oznacza, że ​​większość danych zostanie automatycznie pobrana z sieci podczas instalacji, dlatego wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

Przeczytaj umowę licencyjną.

Jeśli chcesz zmienić ścieżkę instalacji, kliknij przycisk „Ustawienia”. Wskaż wymagany folder za pomocą przycisku „Przeglądaj” i w razie potrzeby wprowadź nazwę folderu, który zostanie utworzony w menu Start. Możesz odznaczyć pole wyboru w elemencie „Otwórz witrynę”. Po wykonaniu wszystkich czynności kliknij przycisk „Dalej”.

Poczekaj na zakończenie pobierania i instalowania niezbędnych plików. Długość procesu zależy od szybkości połączenia i specyfikacji komputera. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk „Zakończ”, aby otworzyć program, lub poczekaj na zamknięcie okna.

Przy pierwszym uruchomieniu może być konieczna aktualizacja platformy do najnowszej wersji. Uruchamia się ono automatycznie po ponownym uruchomieniu programu. Aby ją zainstalować, kliknij przycisk „Uruchom ponownie”.

Aby w pełni pracować z programem, musisz połączyć się z wcześniej utworzonym kontem handlowym. Aby to zrobić, otwórz menu „Plik” i wybierz „Zaloguj do konta handlowego”. Domyślnie platforma jest już połączona z kontem demo. Aby ponownie połączyć się ze swoim prawdziwym kontem, wprowadź nazwę użytkownika i hasło uzyskane podczas rejestracji u brokera i przełącz serwer na Just2Trade-MT5. Podczas pracy na komputerze osobistym możesz pozostawić zaznaczoną opcję „Zapisz hasło”, aby nie trzeba było logować się ręcznie przy każdym uruchomieniu programu. Potwierdź swój wpis za pomocą przycisku „OK”.

Terminal jest w pełni gotowy i można go użyć do wykonania pierwszych operacji handlowych.