Quản lý tài sản trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và Châu Âu

Tín hiệu giao dịch trên  thị trường thế giới

Phản hồi

Là kết quả của sự hợp tác của chúng tôi với FINAM, một tổ chức đầu tư hàng đầu của Nga. Áp dụng chiến lược riêng, chúng tôi quản lý vốn của khách hàng bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hàng đầu của Hoa Kỳ và quốc tế được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn - NYSE, NASDAQ, BATS và khác.

Một loạt các giải pháp quản lý tài sản dành cho những người giàu có muốn đầu tư tiền của mình vào thị trường tài chính thế giới.

FINAM

độ tin cậy
Bạn  ủy thác tiền của mình cho các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp và  các kỹ sư tài chính với  nhiều năm kinh nghiệm trong  thị trường tài chính.

Những cơ hội
Bạn  sẽ nhân đánh giá từ chuyên nghiệp, cũng như  các cơ hội (chiến lược, giao dịch và công cụ) thông thường chỉ dành cho các nhà đầu tư pháp nhân.

Mục tiêu và  chiến lược
Để đạt được các mục tiêu đầu tư, bạn  chọn ra  các chiến lược quản lý của chúng tôi. Đồng thời, bạn sẽ  biết chính xác ai là người quản lý tài sản của bạn.

Điều khiển
Bạn  kiểm soát các thay đổi trong danh mục đầu tư của mình. Chúng tôi  cung cấp cho bạn báo cáo tài chính về  kết quả quản lý.

Thù lao
Thù lao của người quản lý phụ thuộc trực tiếp vào  việc đạt được các mục tiêu đầu tư đã đặt ra và    thu nhập của bạn.

Quản lý tài sản—là một nghệ thuật, đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì, không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng tập luyện kỹ năng quản lý vốn trong nhiều năm. Nếu bạn có ý định tận dụng lợi thế của việc đầu tư vào thị trường nước ngoài, nhưng bạn không thể quản lý danh mục đầu tư của mình - hãy sử dụng cơ hội duy nhất để bàn giao tiền của bạn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp quản lý.


Lợi thế của bạn:

Số tiền tối thiểu

$80 000


Quản lý tài sản

Tiền phí phụ thuộc vào tăng trưởng NAV:

nếu số tiền trên tài khoản khách hàng nhỏ hơn $100,000 — 25%

nếu số tiền trong tài khoản hơn $100,000 — 20%

Phí nhà môi giới  — 1.2 cent cho 1 cổ phiếu /$2.75 tối thiểu cho 1 giao dịch cộng với phí quy đổi và hệ thống giao dịch .