Dream Team: giao dịch cùng nhau, kiếm nhiều tiền hơn!

Tạo một nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp & mdash; và cùng nhau hưởng mức chiết khấu. Dream Team Rate tính đến doanh thu tổng hợp trong nhóm của bạn và áp dụng riêng cho từng tài khoản

Nhận lợi ích tối đa khi giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Đặt câu hỏi:
imarkets@just2trade.online


* có các hạn chế bổ sung Điều khoản hành động