Đầu tư PAMM

Cơ hội kiếm lợi nhuận mới
từ một trong những thị trường ngoại hối có lợi nhuận cao nhất trên thế giới

Làm việc như nào

Tài khoản đầu tư mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền,
mà không cần tự giao dịch và người quản lý thì có thể kiếm thêm lợi nhuận
từ việc quản lý quỹ cho các nhà đầu tư

Nhà đầu tư chọn một chiến lược, đăng ký chiến lược đó và kiếm lợi nhuận
Vốn của người quản lý và nhà đầu tư được chia theo tỷ lệ

Người quản lý tiếp tục giao dịch trên tài khoản, sử dụng quỹ của chính mình và quỹ của nhà đầu tư. Các hoạt động của người quản lý càng thành công, thì tài khoản của anh ta được xếp hạng càng cao.

Lợi nhuận của người quản lý, bao gồm cả phí
Lợi nhuận của nhà đầu tư, không bao gồm phí quản lý

5 chiến lược đỉnh nhất

Chúng tôi cung cấp cho bạn 5 chiến lược phổ biến nhất,
giúp bạn đưa ra được lựa chọn tốt nhất.

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
Stability Algo USD


USD
-0,05% 2,06% 5 -3,02% 212124,11 USD 729 1,0% 1:100 Đầu tư
Ykt


USD
53,14% 5,49% 11 -20,11% 152168,15 USD 239 50,0% 1:500 Đầu tư
HedgeFund


USD
7,49% 4,21% 3 -2,13% 150775,60 USD 68 50,0% 1:500 Đầu tư
PLASTICEED HARMONY


USD
-15,23% -24,72% 6 -2,09% 53297,87 USD 104 50,0% 1:200 Đầu tư
Stability Algo RUB


RUB
6,00% 2,15% 4 -2,95% 3415628,20 RUB 729 1,0% 1:100 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược