Lich kinh tế

Theo dõi dữ liệu kinh tế
bằng Lịch kinh tế của chúng tôi

Quốc gia
Giai đoạn: Yday | 2day | W | M
Hôm nay 18 Tháng Mười
  
  
Ngày
Quốc gia
Chỉ thị
Giải đoạn Fact Dự đoán Past Bản sửa đổi UOM
18 Thg10
01:00
SG
Balance of Trade
Sep 1666,000 2084,000
02:00
CN
Fixed Asset Investment (YTD) YoY
Sep 73,0 79,0 89,0 %
02:00
CN
GDP Growth Rate QoQ
Q3 2,0 5,0 12,0 %
02:00
CN
GDP yy
Q3 49,0 52,0 79,0 %
02:00
CN
Industrial Capacity Utilization
Q3 771,0 784,0 %
02:00
CN
Industrial Production YoY
Sep 31,0 45,0 53,0 %
02:00
CN
Retail Sales YoY
Sep 44,0 33,0 25,0 %
02:00
CN
Unemployment Rate
Sep 49,0 51,0 %
12:15
CA
House starts, annualized
Sep 2512,0 255 2628,0 tỷ
12:30
CA
Foreign Securities Purchases
Aug 263,0 703,00
13:15
US
Capacity Utilization
Sep 752,0 765,0 764,0 %
13:15
US
Industrial Production MoM
Sep -13,0 2,0 4,0 %
13:15
US
Industrial Production YoY
Sep 46,0 59,0 %
13:15
US
Manufacturing Production YoY
Sep 48,0 59,0 %
14:00
US
NAHB Housing Market Index
Oct 80 76 76