Kalendarz ekonomiczny

Śledź aktualne dane ekonomiczne
według naszego Kalendarza Ekonomicznego

Kraj
Okres: Wcz | Dzi | Tyd | Mie
Dzisiaj 18 października
  
  
Data
Kraj
Wskaźnik
Okres Fakt Prognoza Przeszły Przegląd j.m.
18 paź
01:00
SG
Bilans handlowy
Wrz 1666,000 2084,000
02:00
CN
Inwestycje w środki trwałe (YTD) (r/r)
Wrz 73,0 79,0 89,0 %
02:00
CN
Tempo wzrostu PKB (kw/kw)
3 kw 2,0 5,0 12,0 %
02:00
CN

Pomoc

Produkt krajowy brutto
(Gross domestic product).

PKB jest sumą wielkości konsumpcji, inwestycji, wydatków publicznych, eksportu pomniejszoną o import. PKB wyraża się jako indeks w stosunku do poprzedniego okresu przeglądu. Wzrost PKB powoduje wzrost kursu waluty krajowej. Rynek obligacji zależy od wartości PKB, jednak ceny papierów zmieniają się nieznacznie, ze względu na przewidywalność PKB na podstawie miesięcznych statystyk dotyczących jego składników.

PKB jest głównym wskaźnikiem odzwierciedlającym stan gospodarki narodowej. Wzrostowi PKB towarzyszy ożywienie gospodarcze, a jego wzrost przewyższający wzrost PKB w innych krajach świadczy o korzyściach płynących z inwestowania w gospodarkę tego kraju

Wartość wskaźnika jest dość zmienna z kwartału na kwartał, co jest spowodowane dużymi wahaniami wolumenu eksportu netto i zapasów. Dlatego ekonomiści rozważają wartość wolumenu sprzedaży produktu finalnego, z wyłączeniem zapasów, które są produktem niesprzedanym, a ich wzrost może znacznie zwiększyć wartość PKB.

Wzrostowi PKB towarzyszy ożywienie gospodarcze, a jego przewyższający wzrost w porównaniu ze wzrostem PKB w innych krajach wskazuje na przewagę inwestowania w gospodarkę tego konkretnego kraju.

r/r - zmiana w bieżącym okresie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

GDP yy
3 kw 49,0 52,0 79,0 %
02:00
CN
Wykorzystanie zdolności przemysłowych
3 kw 771,0 784,0 %
02:00
CN
Produkcja przemysłowa (r/r)
Wrz 31,0 45,0 53,0 %
02:00
CN
Sprzedaż detaliczna (r/r)
Wrz 44,0 33,0 25,0 %
02:00
CN
Stopa bezrobocia
Wrz 49,0 51,0 %
12:15
CA

Pomoc

Liczba rozpoczętych budów domów
(Housing starts).

wskaźnik pokazuje liczbę nowych domów, których budowa już się rozpoczęła . Rozpoczęcie budowy oznacza rozpoczęcie układania fundamentów dla budynku. Wskaźnik jest bardzo wrażliwy na zmiany głównych stóp procentowych w kraju, ponieważ budowa zwykle wymaga zaciągnięcia kredytów bankowych.

dane te, ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Proces budowy jest bezpośrednio związany ze stanem dochodów ludności. Dlatego wzrost wolumenu budownictwa charakteryzuje poprawę jego dobrobytu i zdrowy rozwój gospodarki.

wskaźnik ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs waluty krajowej.

House starts, annualized
Wrz 2512,0 255 2628,0 mld
12:30
CA
Objętość zagranicznych inwestycje w kanadyjskie papiery wartościowe
Sie 263,0 703,00

Dlaczego trader potrzebuje kalendarza ekonomicznego?

Jako doświadczony broker doskonale wiemy, jak ważne jest szybkie otrzymywanie aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach na świecie, które mogą mieć wpływ na ceny i stan portfela inwestycyjnego. Dlatego nasi eksperci opracowali kalendarz ekonomiczny dla tradera.

Kalendarz Just2Trade - niezawodna i skuteczna baza handlowa

Jako doświadczony broker Just2Trade wie, czego możesz potrzebować podczas handlu na giełdzie i oferuje odpowiednie narzędzia w najwygodniejszy sposób. Wśród nich znajduje się interaktywny kalendarz wiadomości gospodarczych dla tradera.

Najważniejsze cechy i zalety kalendarza ekonomicznego:

Główne wskaźniki mieszczące się w kalendarzu ekonomicznym Just2Trade:

Nasz kalendarz ekonomiczny jest automatycznie aktualizowany po opublikowaniu najnowszych wiadomości i wartości wskaźników. Są w nim dostępne najbardziej istotne i dokładne informacje. Możesz wykorzystać te informacje jako bazę przy opracowywaniu własnych strategii handlowych.